Zdroje, výzkumy, kampaně

Fakt, že se ženy vyhýbají počítačům a moderním technologiím, neunikl pozornosti sociologů. Zejména ve Spojených státech a Velké Británii vzniklo od počátku 80. let minulého století na téma „ženy a počítače“ mnoho odborných studií a vedla se řada výzkumů, zkoumajících odlišnosti v přístupu mužů a žen k technologiím a jejich vliv na celou společnost.

Akademická diskuse se ovšem v posledních letech přesunula do praktické roviny – proč ženy do ICT nechtějí vstupovat a jak docílit toho, aby do ICT více pronikaly, aby nebyl ohrožen rozvoj informační společnosti nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Z tohoto důvodu vznikla řada osvětových kampaní zaměřených na propagaci IT mezi studentkami a ženami iniciované jednotlivými státy, nevládními organizacemi či komerčními firmami.

Díky internetu se mohly najít a spojit ženy pracující v IT, které se cítily mezi převahou mužů osamoceně. Zakládaly proto ženské technologické komunity, ve kterých se dělily o své zkušenosti, jak sladit rodinný a pracovní život, navzájem se motivovaly a radily si. První takovou skupinou byla Systers založená americkou inženýrkou Anitou Borg v roce 1987 jako prostý mailing-list.

Na této stránce nyní najdete odkazy na kampaně za zvýšení počtu IT žen, na organizace sdružující ženy v IT a výzkumné zprávy a publikace na téma ženy a IT.

Kampaně za zvýšení počtu žen v ICT

V České republice jako první upozornila na nedostatek žen v IT Fakulta informačních technologiích VUT v Brně, která iniciovala vydání propagačních letáků ve spolupráci se společnostmi IBM a Microsoft. Ty se objevily například v brněnských tramvajích, a jak vyplynulo z rozhovorů se dvěma odbornicemi IBM, právě tyto plakátky obracející se přímo na ženy rozhodly o tom, že se šly do IBM ucházet o místo.

Další aktivitou společnosti IBM Česká republika, podporující vstup většího počtu žen do IT, byl projekt „Ženy do IT“, který vznikl ve spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací APC Women’s Networking Support Programme.

Zvýšit zájem dívek o studium informatiky se snaží i nadále Fakulta informačních technologií VUT v Brně, která se prezentuje jako přátelská k dívkám a která se snaží zjistit důvody, proč se dívky studiu informatiky vyhýbají prostřednictvím literární soutěže „Holky pro počítač, počítač pro holky“.

Kampaň na podporu zájmu o technické vzdělání a vědu mladých žen a dívek s názvem „Holky, pozor“ spustilo letos v dubnu také České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci se společností Hewlett Packard. Projekt má podpořit zájem mladých dívek o technické vzdělávání a zaměstnání v ICT firmách a vysvětlit, jaké výhody jim může technické vzdělání nabídnout, jaké jsou možnosti, pokud se budou věnovat studiu technických oborů na ČVUT.

Obecnou kampaní za zvýšení zájmu o technické obory je kampaň Moravsko-slezského kraje „Povolání pro život“, který studenty a studentky upozorňuje na možnosti v technických oborech – prostřednictvím letáků, internetových stránek a exkurzí v podnicích pro výchovné poradce. „IT technologie potřebují kvalitní techniky… i dívky mají vlohy,“ stojí na plakátu s rozesmátou mladou telefonistkou. Projekt vznikl z jednání s příchozími investory, kterým kraj při svých investičních pobídkáchvšestrannou péči – včetně zajištění kvalifikovaných pracovníků.

Propagování žen ve vědě obecně se věnuje organizace Národní kontaktní centrum – ženy a věda (NKC-ŽV).

EU

IT Girls
Projekt Evropské komise na podporu zvýšení počtu žen v ICT prostřednictvím „shadowing days“, tedy dní, v nichž tráví vybraná skupinka jeden pracovní den s IT profesionálkou.

Německo

Be.it/Be.ing (Buď IT/Buď inženýrka)
Projekt Spolkového ministerstva pro vzdělávání a vědu zprostředkovává informace o vzdělávacích kurzech a studijních oborech v oblasti IT studentkám, rodičům, učitelům a personalistům o zaměstnání v oboru.

Girls Go Informatik (Dívky do informatiky)
Osvětový projekt německé Společnosti pro informatiku, který představuje dívkám možnosti uplatnění v IT. V rámci projektu jsou představeny ženy pracující v IT.

Idee-IT
Vzdělávací projekt Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež, který má motivovat dívky k volbě technického oboru na vysoké škole a který představuje řadu povolání v IT.

Girl’s Day (Den dívek)
Vždy čtvrtý čtvrtek čtvrtého měsíce (letos 26. dubna) se konají v desítkách měst exkurze a semináře, které mají dívkám ukázat možnosti práce v technických oborech. Projekt iniciovala dvě spolková ministerstva – pro vzdělání a vědu a pro rodinu, seniory, ženy a mládež.

Velká Británie

CC4G
Počítačové kluby pro dívky založené britskou nevládní organizací e-skills, které mají dívkám ve věku 10– 14 let pomoci změnit svůj postoj k moderním technologiím.

Belgie

CyberSoda
CyberSoda je program pro dívky, který je má zábavnou formou seznámit s rozmanitostí moderních technologií – od používání internetu, přes grafický design, webdesign, programování až po odhalení vnitřností počítačů – hardwaru. Program se realizuje ve dvou typech workshopů (půldenní a pětidenní). Součástí workshopů je setkání s ženami, které pracují v oboru.

ADA Project
Projekt pojmenovaný po první programátorce Adě Lovelacové založila čtyři sdružení s cílem přitáhnout do IT více dívek – a to za podpory belgického ministerstva práce a Evropské sociálního fondu.

Rakousko

PRO-ICT
Rozhovory s rakouskými ženami, které pracují v IT.

Kanada

Discover IT
Stránky Rady ICT (Information and Communications Technology Council), které mají přitáhnout do IT co nejvíce schopných mladých kanadských studentů a studentek. Obsahují detailní popisy profesí i cesty do IT a video příběhy, mezi nimiž nechybějí IT profesionálky.

USA

Computer Girl
Osvětové stránky pro středoškolské studentky, které jsou jedním z projektů nevládní organizace ACM – Women in Computing.

Computer Mania Day
Den počítačového šílenství pro dívky organizovaný Marylandskou univerzitou a Centrem pro ženy a IT (CWIT) at the University of Maryland, Baltimore County (UMBC).

GirlsGoTech
Stránky amerických skautek (Girls Scouts of the USA), které propagují technické obory. Jednou z propagovaných profesí, na které se mohou dívky spolehnout, je práce programátorky.

TECHdivas
Stránky přinášející každý týden novinky ze světa ICT, které se dotýkají žen v ICT. Jejich součástí jsou také příběhy žen, které jsou ve vedení IT firem, které vlastní IT firmu nebo webovou stránku nebo těch, které ICT využívají ve své profesi.

Austrálie

Go Girl Go for I.T.
Workshopy o možnostech pracovního uplatnění v IT – od roku 2001 se konaly v Melbourne, Queenslandu, New South Wales a Western Australia.

ICT Carrer Portal
Stránky Australské počítačové společnosti (Australian Computer Society) nabízející informace pro zájemce o kariéru v ICT. Jedna ze stránek je věnována přímo ženám v ICT (Myths about women in ICT)a na stránce ICT profesionálů (ICT Heroes) jsou také motivační příběhy několika IT žen.

Organizace sdružující ženy v ICT

V České republice se zatím ženy působící v IT nespojily do žádné organizace. Organizací založených IT profesionálkami v zahraničí je mnoho a mají více méně obdobné cíle:

WITI – Women in Technology International (USA)
První globální organizace spojující ženy v IT na celém světě, založená Carolyn Leighton v roce 1989.

Society of Canadian Women in Science and Technology (Kanada)
Společnost kanadských žen ve vědě a technologii – nezisková organizace založená v roce 1981.

Center for Women and Information Technology (USA)
Středisko pro ženy a IT založené na Marylandské univerzitě v roce 1998.

Women in Technology (Velká Británie)
Internetové stránky fungující od roku 2005 slouží k výměně informací mezi zaměstnavateli a IT profesionálkami.

Females in Information Technology & Telecommunications (Austrálie)
Ženy v IT a telekomunikacích je nezisková organizace založená v roce 1989.

Anita Borg Institute for Women and Technology (USA)
Institut Anity Borg pro ženy a technologie pojmenovaný po softwarové inženýrce Anitě Borg, která založila první e-mailovou diskusi pro IT profesionálky a nazvala ji Systers.

Women are I.T. (Austrálie)
Ženy jsou IT je organizace spojující IT ženy V Melbourne, Adelaidě a Perthu.

Women’s Technology Program at Massachusetts institute of technology (USA)
Ženský technologický program na slavném Massachusettském institutu pro technologie (MIT) má za cíl vzbudit mezi středoškolačkami zájem o techniku a IT, pořádá proto pro ně čtyřtýdenní tábory, na kterých je seznamuje s možnostmi v IT.

Seznam organizací v USA na Computergirl (USA)