Jak do IT

Všechny cesty mohou vést do IT, tento obor vítá samouky, absolventy školení, kursů, středních škol a samozřejmě vysokých škol. Je jen na vás, kterou cestu si vyberete. Kromě specializovaných odborných znalostí z informatiky je třeba počítat s tím, že v tomto oboru budete potřebovat znalost angličtiny.

Jak do IT

ICT odborníci a odbornice jsou z převážné většiny absolventy technických středních, vyšších odborných a zejména vysokých škol, které nabízejí studium čisté informatiky nebo informatiky v kombinaci například s ekonomikou.

Odbornicí se ale můžete s jakýmkoli vzděláním, pokud máte zájem o moderní technologie a jste ochotné se učit, absolvovat specializovaný kurs či školení, anebo díky praktickým zkušenostem. Podle jedné britské výzkumné studie se samostudiem nejčastěji stávají webdesignérky a grafičky, což dokládá i příběh české webdesignérky Dany Heráňové.

Snadné přijetí, náročné studium

Informatické a počítačové obory lze studovat na vysokých školách ve všech regionech v bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programech – veškeré informace o nich najdete na stránkách www.vysokeskoly.com.

Narozdíl od humanitních oborů je šance na přijetí ke studiu informatiky mnohonásobně vyšší. Studium je ale svým obsahem, rozsahem i formou náročné. Je to tedy naopak než humanitních oborů, kde nejtěžší je dostat se na školu.

Vzhledem k malému zájmu mladých lidí o technické obory, hledají technické vysoké školy oslovit co nejvíce talentovaných středoškoláků.

Obtížnost přijímacích zkoušek je na všech vysokých školách srovnatelná, pravděpodobnost přijetí je vysoká – 2:3 (ze tří uchazečů jsou dva přijati) – šanci na přijetí má tedy většina žadatelů.

S tím zřejmě souvisí také vysoký počet uchazečů, kteří studium informatiky nedokočí (dvě třetiny). Povzbudivá zpráva pro studentky může být tak, že studium informatiky například na VŠE v Praze nedokončí z převážné většiny studenti – studentky jsou úspěšnější.

Vysoké školy se od sebe liší původem studentů – na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a Masarykovì univerzitě v Brně studují především absolventi gymnázií. Absolventi středních odborných škol často ve studiu pokračují na regionálních vysokých školách, což nijak nesnižuje úroveň jejich výuky.

Odlišují se od sebe také státní a soukromé vysoké školy v zaměření studia – zatímco soukromé se zaměřují více na praktické znalosti a dovednosti, na státních vysokých školách je třeba nastudovat více teorie, protože se počítá s tím, že někteří absolventi a absolventky mohou mít vědecké ambice.

Odborníci z oboru informačních technologií, které redaktoři Hospodářských novin oslovili, mají velmi různorodé názory na to, jaká škola produkuje nejlepší absolventy. Vesměs se ale shodli na čtyřech školách: Českém vysokém učení technickém v Praze, Vysokém učení technickém v Brně a Západočeské univerzitě v Plzni pro studenty, kteří se chtějí co nejlépe uplatnit v praxi, a na pražské Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy pro ty, kteří by se rádi věnovali vědě. Hodnocení informatických oborů si můžete přečíst v článku „Informatika: skvělý „Matfyz“ Univerzity Karlovy“ (25. února 2008).

Brněnská Fakulta informačních technologií stojí o studentky

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně se rozhodla oslovit specielně dívky, kterým nabízí tři zaměření – na jazyky, na obchod a marketing a na grafiku a multimédia.

Podle profesora FIT Jana M. Honzíka má řada středoškolaček talent na matematiku či fyziku, klidně jdou studovat na matematicko-fyzikální fakulty, ale informatika je neoslovuje. Přitom výrazně méně nadaní chlapci se často podle proděkana neostýchají jít obor studovat.

Rady na cestu do IT najdete na těchto stránkách:

Průvodce světem povolání
Na těchto stránkách si můžete otestovat podle svých dovedností nebo zájmů pro jaký obor či povolání se hodíte. Stránky nabízejí databázi desítek povolání, ze které si můžete vybírat podle vámi zadaných kritérií. U každé profese najdete její popis a požadavky na její vykonávání.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit.

Kam po maturitě
Stránky nabízejí výběr také z mnoha vyšších odborných škol.

Scio
Testy obecných studijních předpokladů pro studium na středních a vysokých školách, internetové kurzy.

Tutor.cz
Nabídka 700 vzdělávacích kurzů pro veřejnost – zajímavé jsou přípravné kursy na vysoké školy a profesní kursy, pomaturitní studium a akreditované vzdělávací programy.

Kursy zaměřené na IT

Cesta do IT může vést i přes nejrůznější odborná školení – například grafiky, tvorby webových stránek, programovacích jazyků, databázových jazyků. Většina zde uvedených škol umožňuje dojednání kursu na míru či e-learningové kursy. Kursy zde uvedené jsou na podobné cenové úrovni.

Attavena
Rekvalifikační kursy pro ženy s dětmi do 15 let (O sto myš) a školením nových lektorů IT ( O krok dál!) na území Jihočeského kraje.

Počítačová školy GOPAS
Nabízí ve svých školicích střediscích v Praze a v Brně následující běžné kurzy, skupinové kurzy a kurzy na míru.

Prague College
Díky výuce v angličtině se naučíte pracovat s grafickými programy, tvořit webové stránky či multimédia – a navíc si procvičíte angličtinu a na chvilku se dostanete do mezinárodního prostředí. Kurs je určen i pro začátečníky.

Kursy Dobrého webu
Intenzivní školení, které vám pomohou stát se webdesignérkou či specialistkou na internetový marketing.

SOMPA – rekvalifikační studium
Intenzívní kursy „Databázový programátor“ a „Programátor www aplikací“ pro ty, kteří se potřebují co nejrychleji vyškolit. Po úspěšném absolvování studia obdrží účastník závěrečné osvědčení akreditované MŠMT.

Kursy Unicornu
Specializované kursy, například pro analytiky informačních systémů, programátorů, webdesignérů atd.

On-line kursy pro samouky

Projekt EVYNA
Projekt je určen pro ženy, které dosáhly vysokoškolského vzdělání ekonomického směru, ale i pro ostatní, které se o tento obor zajímají a chtějí získat nové poznatky. Nabízí osm vzdělávacích modulů – a jedním z nich je i Informatika. Do projektu se přihlásíte vyplnění registračního formuláře.

Jak na IT
Projekt Gender Studies o.p.s. a Sítě mateřských center nabízí ve Středočeském kraji jednorázové bezplatné kursy ICT v mateřských centrech pro ženy na mateřské a v předdůchodovém věku. Součástí projektu je i on-line poradna a bude i e-learning.

Jak dobře začít s tvorbou webu – po lopatě
Průvodce začátky tvorby webových stránek z dílny jedné webdesignérky.

Jak psát web
Vše o tvorbě internetových stránek pro samouky, začátečníky i pokročilé.

5 kroků k novému webu
Čtivou formou popisuje na základě svých zkušeností webdesignérka Dana Heráňová.

Kosek.cz
Téměř vše o www stránkách – včetně kurzů HTML, PHP.

Webtvorba
O tvorbě webových stránek, včetně typografie aj.

Slovník internetových výrazů
Internetové výrazy vysvětluje společnost Symbio.

V IT rozhodují schopnosti, a nikoli stereotypy, říká „lovec“ IT odborníků

Ženy mají velkou šanci uspět v IT a dělat zajímavou a dobře ohodnocenou práci, říká v rozhovoru pro Zkus IT recruiter Lukáš Dočkal ze společnosti Advanced Search Technology, který se několik let pohybuje na pracovním trhu v oboru informačních technologií a telekomunikací a vyhledává IT odborníky a odbornice.

FIT dívkám sluší

Fakulta informační technologií VUT v Brně jako první z českých vysokých škol začala aktivně řešit výrazný nepoměr studentů a studentek a již několik let se snaží získavat do řad studujících více dívek.

Vstupte do IT po anglicku: na Prague College

Do světa IT můžete vstoupit prostřednictvím britské vysoké školy Prague College, která na pražských Vinohradech nabízí britské studijní programy v oborech Informační technologie, Grafika, Nová média, Business & Marketing.

Programování s Baltíkem

Proniknout do tajů programování, rozvíjet svou kreativitu a zároveň se naučit nenásilnou formou pracovat s počítačem mohou děti i dospělí pomocí výukových programů Baltík, které vyvinula česká společnost SGP Systems. Programování s Baltíkem je hrou díky tomu, že se ve výukových jazycích programuje místo textových příkazů pomocí grafických ikonek, a začátečníci se díky tomu učí pochopit samu podstatu programování – dát správný příkaz na správné místo.