V IT rozhodují schopnosti, a nikoli stereotypy, říká „lovec“ IT odborníků

Ženy mají velkou šanci uspět v IT a dělat zajímavou a dobře ohodnocenou práci, říká v rozhovoru pro Zkus IT recruiter Lukáš Dočkal ze společnosti Advanced Search Technology, který se několik let pohybuje na pracovním trhu v oboru informačních technologií a telekomunikací a vyhledává IT odborníky a odbornice.

Podle něj by se samy ženy měly oprostit od stereotypu vnímat ICT jako „svět mužů“, protože IT není pro ženy diskriminující, naopak umožňuje velmi dobře sladit pracovní a rodinný život. Absolventi technických vysokých škol jsou „horkým zbožím“ pro zaměstnavatele, kteří odborníkům s odpovídajícími technickými schopnostmi a tzv. soft skills (komunikačními a organizačními dovednostmi) vycházejí vstříc vysokými platy, různými benefity a flexibilní pracovní dobou.

Proč by se podle Vás měly ženy o práci v ICT zajímat?

Napadají mne dva hlavní důvody, pro které by mohla přijít ženám práce v oblasti ICT zajímavá. Na prvním místě bych uvedl důvod „pragmatický“. V této oblasti je aktuálně a očekávám, že v nejbližších letech se v tomto směru mnoho nezmění, velká poptávka po téměř jakýchkoli odborných zkušenostech.

Momentálně zde u některých pracovních pozic existuje situace, kterou bych nazval „diktátem zaměstnance“, neboť zaměstnanec je ten, kdo v doposud nebývalé míře určuje „pravidla a podmínky hry“. Z toho plyne nejenom stále stoupající výše platového ohodnocení, ale také možnosti získat poměrně pestrou škálu benefitů či přístup k dalšímu odbornému vzdělávání.

Dalším důvodem, řekněme, že „praktickým“, by mohla být u řady pozic možnost jisté flexibility pracovní doby, možnost pracovat na částečný pracovní úvazek či částečně pracovat z domova. Troufám si tvrdit, že toto může být téměř ideální práce pro ženu, která chce současně pracovat i věnovat se rodině nebo svým zájmům.

Jaké jsou šance žen na úspěch v tomto tradičně mužském oboru?

Vaše otázka jakoby apriori předpokládala, že by měl být pro ženy problém se v tomto „mužském oboru“ prosadit. Myslím si, že opak je pravdou. Samozřejmě, že odborná kvalifikace je základním předpokladem úspěchu. Dnes pracuje na pozicích v ICT nemálo žen a neslyšel jsem o jakékoli diskriminaci vyjma faktu, že mohou mít až o několik desítek procent nižší platové ohodnocení oproti mužům pracujících na stejné pozici. Což je ovšem stav stejný jako ve všech ostatních oborech a téma na jinou diskusi.

Nemluvě o tom, že si nelze pod pojmem „práce v ICT“ představovat pouze jako práci „s počítačem“. Jmenoval bych zejména pozici Business Analyst anebo pozice zaměřené na obchod. Tyto pozice podle mého odhadu již dnes z poloviny zastávají ženy. Předpokládám, že je tomu tak, protože jsou v nich prostě lepší než muži. Tato práce totiž vyžaduje určitou úroveň komunikace, schopnost naslouchat a hledat konsensus mezi několika jednajícími stranami.

Nakonec tedy zpět k Vaší otázce: šance žen uspět a dělat zajímavou práci za dobrých podmínek jsou v ICT velké. Řekl bych, že je hodně i na ženách samých nakolik se oprostí od stereotypu vnímat ICT jako „svět mužů“.

Jaké znalosti a schopnosti zaměstnavatelé od uchazečů o práci v ICT požadují?

Jak již jsem naznačil, jedná se minimálně o odpovídající vzdělání (zpravidla vysokoškolské), jež zaměstnavatelům zaručuje určitý „technický“ či „technologický“ přehled. Opět by se tedy dalo říci, že jde o „tradičně mužské studijní obory“.

Na druhou stranu je v současné době ze strany zaměstnavatelů kladen stejný důraz i na tzv. „soft skills“, tedy na schopnosti přirozeně komunikovat, prezentovat, jednat a vyjednávat, přátelské a příjemné vystupování, kooperativní přístup k práci, schopnost hledat a nalézat kompromis, schopnost pohledu na situaci z odstupu, kreativitu atd. To jsou schopnosti, vlastnosti a kvality, jimiž mnozí muži v ICT zrovna neoplývají. A věřte, že vím o čem mluvím, neboť komunikace s některými programátory či analytiky je pak poměrně náročná. (Snad se na mne nebudou zlobit.)

Abych neopomněl, také jazykové znalosti, především minimálně středně pokročilá angličtina, je také důležitým faktorem, který rozhoduje, jestli se o Vás dnes zaměstnavatelé poperou.

Jaké profese a pozice patří podle Vašich zkušeností k nejžádanějším ze strany zaměstnavatelů?

Hezká otázka, na kterou nebudu asi schopen dát zcela jednoznačnou odpověď. Čím dál více mám pocit, že jsou v současnosti v této oblasti požadovány snad všechny profese a pozice. Záleží na kontextu a konkrétní kombinaci požadovaných znalostí a zkušeností vzhledem k aktuálním náborovým potřebám jednotlivých společností.

„Horkým zbožím“ jsou především absolventi vysokých škol technického zaměření, jež již mají nějakou profesní praktickou zkušenost během studia. Minimální nástupní plat začíná cca na 30 000 korun a je možné si prakticky vybrat práci dle svých představ.

Budu-li o dané otázce přemýšlet vzhledem k pracovním pozicím, pak se jedná rozhodně o pozice Programátor(-ka)/Analytik(-čka). Aktuálně vím o pracovních příležitostech pro kohokoli, kdo zná Javu, J2EE, .net, C++, PHP, Python, ABAP, Pl/SQL atd.

Ženám, které chtějí do ICT vstoupit a nevěnovat se zrovna programování, bych doporučil pozice Tester či Junior Analytik. Pro ty vysokoškolsky vzdělané bych viděl možnost uplatnění především na pozicích jako Junior Project Manager, Junior Process Specialist, Junior Product Manager, Business Analyst či jakékoli obchodně zaměřené pozici .

Co byste doporučil ženám, které ICT láká, ale obávají se do tohoto oboru vstoupit?

Jednoduše řečeno: Pokud máte pocit, že by Vás práce v ICT mohla bavit a naplňovat, tak se rozhodně není čeho bát. Samozřejmě opět zdůrazním nutnost odborné přípravy na vysoké škole či pracovní zkušenosti na pozici, ve které již došlo k bližšímu seznámení s určitými technologiemi či specifickými procesy.

ICT v současnosti je a do budoucna stále více bude oborem nezatíženým genderovými stereotypy, proto na ně, vzhledem k dynamice a rychlosti posunu tohoto oboru kupředu, totiž není čas. Jedinými měřítky úspěchu zde jsou konkrétní znalosti a schopnosti každého jednotlivého člověka.

Pokud Vás napadají další otázky týkající se uplatnění žen v IT oboru, můžete se obrátit přímo na Lukáše Dočkala.

Advanced Search Technology, s. r. o. – Personnel Services and Consulting je nově založená divize společnosti Advanced Search, s. r. o., zaměřená na sektor informačních technologií a telekomunikací. Advanced Search Technology neustále monitoruje trh v této oblasti, sleduje aktuální trendy a udržuje rozsáhlé portfolio IT profesionálů, aby její personalisté mohli pochopit potřeby klientů a poskytovat tak opravdu profesionální služby a efektivně nacházet nejvhodnější kandidáty.