O Zkus IT

Stránky Zkus IT jsem založila v roce 2006, když jsem pracovala na své doktorandské práci na téma zastoupení žen v oboru informačních technologií v České republice pod vedením Jiřiny Šiklové na katedře sociologie Filosofické fakulty UK. V té době pracovalo v oboru IT necelých 15 procent žen, což mi přišlo škoda, protože tento obor nabízí rozmanitou a jistou práci a dobré platové podmínky. Rozhodla jsem se proto vytvořit internetové stránky, na kterých jsem chtěla publikovat informace, které jsem při psaní doktorandské práce zjistila, a které by mohly motivovat více dívek a žen, aby do oboru IT vstoupily.

Po 17 letech mohu s lítostí konstatovat, že ke změně k lepšímu nedošlo. V IT sice pracuje větší počet žen, ale poměr žen klesl na 10 procent, jak vyplývá ze šetření Českého statického úřadu z roku 2021. Česká republika je s desetinovým zastoupením žen v populaci ICT odborníků na úplném konci pomyslného žebříčku evropských zemí. Podobně nízkých hodnot dosahují pouze Malta (11 %) a Maďarsko (12 %). V průměru EU27 bylo mezi ICT odborníky necelých 19 % žen a nejvyšší zastoupení mezi ICT odborníky mají ženy v Bulharsku, Řecku a Rumunsku, kde jejich podíl přesahuje 25 %. Více
než pětinové zastoupení na ICT odbornících mají ženy například ve Švédsku, Lotyšsku, Finsku, Dánsku nebo Portugalsku.

Studiem zahraničních odborných publikací a také vlastním kvalitativním výzkumem mezi ženami v oboru IT jsem dospěla k závěru, že důvodem nízkého zastoupení žen v IT v České republice jsou společenské stereotypy o předurčenosti mužů a žen pro určitá povolání. Předpoklad, že vztah žen k informačním technologiím vyplývá ze společenských a historických podmínek, a není biologicky determinován, dokazují rozdíly v zapojení žen do ICT v jednotlivých zemích.

Jak ukazuje vývoj posledních let, tak ke změně nemohou přispět nevládní iniciativy (například kurzy Czechitas), ale systémové řešení, jakým je zavedení povinného předmětu programování pro všechny žáky již od prvního stupně. Pouze tímto způsobem mohou dívky objevit tento obor a ztratit přetrvávající ostych a získat potřebné sebevědomí pro vstup do mužského oboru.

Stránky jsem se rozhodla zachovat v podobě, ve které vznikly, a doufám, že i tak mohou dívky a ženy ke vstupu do IT motivovat.

Markéta Bernatt-Reszczyńská (dříve Kristová)