Proč zkusit IT?

Protože informačním a komunikačním technologiím patří budoucnost. Kromě toho existuje řada dalších důvodů, proč by se ženy měly přestat tomuto oboru vyhýbat – tím hlavním může být to, že jsou v něm žádané. Největší zaměstnavatelé v ICT, velké nadnárodní společnosti (IBM, HP či Microsoft) si uvědomují vyšší efektivitu různorodých pracovních týmů a snaží v rámci svých diverzity programů vytvářet pracovní podmínky, které jsou vstřícné k ženám. V IT rozhodují schopnosti, a nikoli příslušnost k určitému pohlaví, což potvrdily i ženy, jejichž příběhy si můžete těchto stránkách přečíst. Další důvody, proč IT zkusit, čti dále…

Proč zkusit IT?

Protože IT má co nabídnout ženám a ženy mají co nabídnout IT!

Země, kterým se podaří motivovat více žen do oboru ICT, budou moci využívat potenciál žen a zajistit si dostatek a diverzitu pracovních sil v IT, jako se to daří mnoha asijským zemím. Země, které podle zprávy Mezinárodní organizace práce „Global Employment Trends For Women“ z března 2008 vykazují v posledním desetiletí nejvyšší ekonomický růst, vykazují také nejvyšší účast žen na pracovním trhu s relativně malými genderovými rozdíly ve všech sektorech a na všech pozicích.

IT nabízí velmi žádané profese

Lidé pracující v IT se nemusejí obávat nezaměstnanosti, neboť moderní technologie se využívají stále více ve všech oborech. V roce 2019 oboru pracovalo 210 tisíc lidí, zatímco v roce 1993 jich bylo 60 tisíc. Roste význam IT oddělení ve všech firmách a institucích – každá organizace má svůj vlastní informační systém. Poptávka po IT odbornících a odbornicích výrazně převyšuje nabídku, a proto najdou snadno práci i v zahraničí. Poptávka je po všech profesích, které se podílejí na vývoji softwaru – tedy nejen po vývojářích (programátorech a programátorkách), ale také po konzultantkách a konzultantech a testerech.

IT potřebuje nový typ komunikativních profesionálů

S pronikáním ICT do všech oborů jsou nabývají na důležitosti i tzv. soft-skills, IT odborníci musejí mít nejen technické znalosti, ale musejí být také komunikativní a empatičtí, tedy schopni naslouchat přání svých klientů, umět se vcítit do potřeb uživatelů, aby informační systémy sloužily všem – od těch nejméně zkušených až po náročnější uživatele. Důležitá je také znalost anglického jazyka.

Novými IT profesionálkami by se proto mohly stát i ženy, které jsou obecně více vnímavé k potřebám ostatních. Programátorům, kteří píší programy pro lidi, a lidé pro ně přitom nejsou vůbec důležití, už odzvonilo.

IT nabízí vysoké platy a řadu benefitů

Platy (i nástupní) v IT oboru patří k těm nejvyšším a z důvodu velké poptávky po IT specialistech a specialistkách stále rostou. V roce 2020 se průměrná hrubá měsíční mzda pracujících v IT oboru blížila hranici 62 tisíc korun, což je o 23 tisíc korun více, než jaký byl průměrný plat v ČR. Bohužel i v IT oboru existují rozdíly mezi platy mužů a žen. V roce 2020 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích ICT odborníků bezmála 63 tisíc korun a v případě žen činil necelých 55 tisíc.
Průměrná mzda žen zaměstnaných na ICT pozicích se tak pohybuje na 87 % mzdy mužů, což je nižší nepoměr, než jaký je celkový průměrný rozdíl – české ženy celkově pobýrají 84 % průměrného platu mužů.

IT nabízí široké uplatnění

IT nabízí uplatnění v mnoha oblastech, nejen v programování (vývoj softwarů, informačních systémů, vytváření databází, testování) či správě systémů (instalace softwaru a hardwaru, servis, podpora a zabezpečení počítačových sítí), ale i v oblasti služeb (prodej IT, e-business, e-learning, školení, konzultace v oblasti výpočetní techniky), počítačové grafiky (tvorba multimédií, aplikace počítačového vidění při simulacích), vědy (informační technologie v medicíně, biologii atd.), internetu (webdesign, vývoj webových aplikací, webcopywriting, internetový marketing, optimalizace pro vyhledávače) i zábavě (tvorba počítačových her, počítačové animace aj.).

IT znamená mezinárodní prostředí

Většina počítačových firem je nadnárodních, to znamená že v českých pobočkách se pracuje podle pravidel mateřských firem (amerických, německých, britských aj.) a běžně se v nich komunikuje v angličtině. V řadě nadnárodních firmách vycházejí vstříc svým zaměstnancům a zaměstnankyním pružnou pracovní dobou, možností pracovat z domova či sníženými pracovními úvazky. Řada českých IT firem zase úspěšně vyváží svá „řešení“ do zahraničí.

IT umožňuje rychlou kariéru

Obor IT umožňuje nejrychlejší profesní růst ve srovnání s ostatními obory. To znamená, že můžete získat významnější postavení za mnohem kratší dobu než v jiných oborech. ICT společnosti se snaží získat mladé lidi do svých týmů již na vysokých školách, schopným studentům a studentkám nabízejí nadstandardní podmínky už při nástupu. V některých firmách údajně dostávají úspěšní studenti příslib manažerského místa už po dvou letech.

Co je ICT?

ICT je zkratka oboru informačních a komunikačních technologií z anglického názvu Information and Communication Technologies.

Mýty o ICT

Většina lidí touží po práci, která bude zajímavá, bude člověka naplňovat a bude dobře ohodnocena. Přitom jen někteří se rozhodnou k prvnímu kroku do oboru, který nabízí řadu zajímavých profesí. A to jen proto, že uvěří mýtům o IT a lidech, kteří v něm pracují. Nenechte proto své mylné představy rozhodovat o své budoucnosti. Zde jsou některé z nich – s realitou ale mají jen málo společného.

Proč ne ženy?

Ze sociologických studií, kterých bylo v zahraničí na toto téma zpracována celá řada, vyplývá, že mezi největší překážky na cestě do ICT patří stereotypy – automatické představy o schopnostech a předurčenosti mužů a žen pro určitá povolání, a nikoli vrozená neschopnost žen pracovat s technikou, což dokazují i regionální rozdíly v zapojení žen do ICT. V asijských zemích, které se orientovaly své ekonomiky na ICT, jako je Jižní Korea, Singapur, Indie, Malajsie, Katar či Izrael, jsou ženy v ICT zastoupeny 30–40 procenty.