Mýty o ICT

Počítačům kluci rozumějí asi tak jako holky

Talent „na počítače“ není pro kluky automatický, jen se nebojí a mají o svých technických předpokladech vysoké mínění (a často neoprávněné). Důkazem je to, že pouhá třetina studentů dokončí svá studia informatiky na vysokých školách – narozdíl od hrstky dívek, které když už se pro informatiku rozhodnou, tak ji úspěšně vystudují.

Svědčí o tom i skutečnost, IT firmy jen těžko mezi muži-experty hledají ty pravé, kvalitní zaměstnance. Podle nich je úroveň odborníků slabá, absolventům technicky zaměřených škol chybějí komunikační dovednosti, neumějí cizí jazyky a dokonce jejich technické znalosti nejsou dostatečné.

Nudná práce pro samotáře

Lidé pracující u počítačů jsou považováni za podivínská a asociální individua, dávající přednost virtuálnímu světu a komunikaci skrze obrazovku. Práce s počítači přitom znamená týmovou práci a styk se zákazníky a uživateli.

Na jednoduché aplikaci či programu pracuje řada lidí, kteří spolu musí spolupracovat a komunikovat. A programy musejí odpovídat širokému spektru potřeb jeho uživatelů, takže ti, kteří programy vymýšlejí, nemohou být asociální, naopak musejí být velmi empatičtí, musejí se vcítit do chování a potřeb běžných uživatelů a musejí reagovat na jejich připomínky a problémy. IT profesionálové musejí být schopni pracovat společně na jednom úkolu a také komunikovat se zákazníky a uživateli.