Profese spojené s IT

Pracovníci pro styk s veřejností (Public Relations – PR), Specialista/ka nákupu, Personalista/ka (Specialista lidských zdrojů – HR), Finanční analytik/čka

Kromě IT specializovaných pozic najdete ve většině IT společností také pozice z tzv. infrastruktury, to znamená v odděleních, která se starají o chod IT společností (finance, lidské zdroje, marketing atd.). S IT je také spojena řada profesí z jiných oborů.

Pracovníci pro styk s veřejností (Public Relations – PR)

Mají za úkol aktivně budovat dobré jméno společnosti (vymýšlení vlastních témat ke komunikaci a propagaci), komunikovat směrem k médiím a veřejnosti (příprava firemních tiskovin a podkladů pro tiskové materiály), podílejí se na strategii komunikace, na plánování a organizace firemních eventů a setkání, mají odpovědnost za PR projekty realizované ve spolupráci s médii a aktualizaci informací na internetových stránkách společnosti. Monitorují média a vyhodnocují mediální publicitu.

Většinou bývají absolventy VOŠ či VŠ zaměřených na žurnalistiku, ale není to podmínkou – vyžadují se výborné stylistické schopnosti, schopnost analytického myšlení i nadhledu; kreativita, komunikativnost.

Specialista/ka nákupu

Kompletní zajištění nákupu komodit z přidělené oblasti (např. komodit všeobecného nákupu), vyjednávání podmínek s dodavateli – cena, platební podmínky, délka splatnosti, příprava a uzavírání smluv s dodavateli.

Personalista/ka (Specialista lidských zdrojů – HR)

Stará se o přidělenou oblast činnosti personálního oddělení, např. nábor nových zaměstnanců, administrace osobních složek zaměstnanců, odměňování a zaměstnanecké výhody, podpora informačních systémů v oblasti personalistiky.

Finanční analytik/čka

Příprava finančních podkladů a finančních analýz, denní využití produktu MS Excel a dalších databázových systémů.

Další obory, v nichž se využívá IT

 • Počítačová animace
 • Multimédia
 • Architektura
 • Návrhy interiérů a exteriérů
 • CAD (Computer-Aided Design) – program po zadání rozměrů vytvoří trojrozměný obrázek, lze používat pro jakékoli návrhy
 • Knihovnictví
 • Statistika
 • Kriminalistika
 • Hudební produkce
 • Zdravotnictví – výzkum, diagnostika a léčba
 • DTP – nakladatelství na stole (Desktop Publishing)