Služby

Analytik/ka – konzultant/ka, IT manažer/ka (Manažer/ka informačních systémů), Auditor/ka informačních systémů (IT) a technologií (IT), Projektový manažer/ka, Services Delivery manažer/ka, Hot Line / IT podpora, Junior obchodník/ce – telefonista/ka, Obchodník/ce – Key Account Manager

Oblast podpory nabízí pozice spojené s řízením informačních systémů, konzultacemi v oboru IT, podporou uživatelů a zákazníků, prodejem informačních technologií, e-learningem a vzděláváním (školení, lektorování).

Analytik/ka – konzultant/ka

Analytik/čka zprostředkovává kontakt klienta, pro něhož firma vytváří technologické řešení, se softwarovými specialisty. Jeho úkolem je pomoci klientovi najít to, co skutečně potřebuje. Toto zadání pak přesně interpretuje vývojovým pracovníkům. Začátek jeho práce se tak může zdát v podstatě velmi jednoduchý: sběr požadavků od klienta. Každému z požadavků je třeba přidělit prioritu.

Další prací analytika je studie proveditelnosti – tedy zjištění, jak obtížné a nákladné je požadavky klienta splnit. V neposlední řadě se podílí na návrhu softwarového řešení – a zároveň v průběhu vývoje poskytuje konzultace celému týmu a zapracovává změny, které vznikají při tvorbě řešení.

Analytici tak musí být nejen odborně velmi zdatní, aby s klienty mohli vymyslet nejjednodušší a nejúčelnější řešení, ale také musí mít v malíčku obchodní logiku. To znamená, že například v projektu, který řeší potřeby klienta z oboru telekomunikací, musí mít i znalost prostředí v tomto segmentu trhu a konkrétních procesů, jichž se řešení týká. Takový člověk musí být navíc vysoce komunikativní a musí umět z klienta dostat veškeré detaily – tedy i ty, jejichž důležitost si klient ani neuvědomuje.

Konzultant je dle své specializace přidělen na projekt ke konkrétnímu zákazníkovi společnosti, může se jednat o projekty v oblastech strategických změn, implementace rozsáhlých IT systémů a systémové integrace.

 • Příběh konzultantky
 • Příběh business analytičky
 • Příběh konzultanky IS a managementu

IT manažer/ka (Manažer/ka informačních systémů)

IT manažer má na starosti funkčnost celého informačního systému, výstavbu IT sítí, hardware, software, a to nejen pro celou společnost a své spolupracovníky, ale rovněž pro zákazníky firmy. V jeho pracovní náplni je také shromažďování, sdělování a zpracovávání dat za účelem správy IT služeb a sítí.

Manažer na této pracovní pozici pracuje na zlepšování jednotlivých informačních systémů společnosti, spolupracuje při plánování a tvorbě rozpočtu oddělení informačních technologií a napomáhá při výběru a náboru pracovních sil do oddělení. Kromě toho školí spolupracovníky ve využívání konkrétních uživatelských softwarů, řeší provozní problémy souvisící s datovou sítí a interní informační sítí.

Pracovník musí mít odpovídající odborné vzdělání, ale především dostatečnou předchozí praxi. Dále by měl umět vést a motivovat své podřízené a spolupracovníky. Je třeba počítat s prací pod tlakem nenadálých okolností, být spolehlivý, s dobrým přehledem o vývoji a novinkách ve světě informačních technologií. Tvůrčí nasazení a angličtina na velmi dobré úrovni jsou v současné době nezbytné pro úspěšné zvládnutí pozice IT manažera.

Auditor/ka informačních systémů (IT) a technologií (IT)

Auditor na této pozici kontroluje celý informační systém (IS) a technologie (IT). V některých společnostech bývá tato pracovní pozice nazývána „Computer Auditor“ nebo „EDPA -Electronic Data Processing Auditor“. Ve velkých firmách tento auditor pracuje obvykle jako interní zaměstnanec. Menší společnosti si jej častěji najímají pro externí spolupráci.

Hlavním úkolem auditora IS/IT je sběr a hodnocení dat týkajících se organizačního a informačního systému, postupů a operací. Ty následně vyhodnocuje. Dále má povinnost posoudit, zda je firemní informační systém bezpečný a efektivní a jestli plně vyhovuje cílům a celkovému zaměření společnosti.

Auditor/ka při vyhodnocování dbá na tato základní kritéria: dostupnost systémových dat, diskrétnost pro autorizované uživatele, přesnost a aktuálnost dat. Kromě toho má auditor na starosti fungování samotného IT oddělení. V případě zjištění nedostatků na chyby upozorňuje, ale na jejich odstraňování se již nepodílí. To patří do pracovní náplně pracovníků IT oddělení.

Projektový manažer/ka

Má na starost celý projekt – od plánování, přidělování a sledování práce, informování o stav projektu, řešení sporů souvisejících s projektem, hodnocení podřízených. Koordinace týmů, spolupracovníků, tuzemských a zahraničních dodavatelů v rámci přiděleného projektu, který se může týkat jakékoliv oblasti fungování společnosti nebo vedení projektů u klientů /zákazníků. Analýza a dokumentace projektu, zodpovědnost za termíny a úspěšnou realizaci projektu dle platné projektové metodologie.

 • Příběh projektové manažerky

Services Delivery manažer/ka

Zodpovědnost za kvalitu služeb poskytovanou zákazníkům. Vedení týmu IT odborníků, kteří vykonávají specifické požadavky zákazníka na jednotlivých úrovních podpory ve směnném provozu. Zodpovědnost za celkový výkon oddělení, tj. spokojenost zákazníka, dodržování stanoveného rozpočtu oddělení, dokončení projektu v čas a celkovém rozsahu, dosažení specifických cílů jako zisk, vytížení, atd. Praktické zkušenosti s vedením lidí a s projektovým řízením IT projektů.

Hot Line / IT podpora

Technická podpora koncovým uživatelům daného softwaru/systému prostřednictvím telefonu a emailu, identifikace a řešení technických problémů, vedení dokumentace a monitorování problémů a zajištění včasného vyřešení s důrazem na týmovou spolupráci a vyřešení problému.

Junior obchodník/ce – telefonista/ka

Aktivní vyhledávání potencionálních zákazníků společnosti prostřednictvím telefonu dle předem nadefinovaných ukazatelů, komunikace se zákazníky, aktivní nabízení produktů a služeb společnosti, vedení příslušné administrativy.

Obchodník/ce – Key Account Manager

Aktivní péče o konkrétní zákazníky v přiděleném geografickém regionu, jednání s lidmi na různých úrovních v daných společnostech (např. ředitel oddělení informačních systému, obchodní ředitel, generální ředitel), příprava konkrétních nabídek, obchodních podmínek a smluv, rozvoj již existujících vztahů se zákazníky, vyhledávání nových příležitostí. Potřeba častého cestování.

 • Příběh obchodní zástupkyně pro klíčové zákazníky pro státní správu, IBM
 • Příběh manažerky prodeje licencí do vzdělávacího sektoru, Microsoft Business Development Manager

Vytváření obchodních příležitostí a získávání zakázek u nových zákazníků, dlouhodobé udržování vztahů se zákazníky, identifikace požadavků zákazníka a návrh řešení, poskytování strategických konzultací.

Další profese v oblasti podpory

 • Lektor/ka – instruktor/ka
  Příběh vedoucí interního vzdělávání IBM
 • Pracovníci klientské podpory (Client Support)
  Příběh manažerky péče o zákazníka