Správa systémů a sítí

IT administrátor/ka, Systémový administrátor/ka, Databázový administrátor/ka, Administrátor/ka systému SAP, Bezpečnostní analytik/čka

Lidé pracující v této oblasti IT mají na starosti správu a podporu informačních systémů, provoz, údržbu a zabezpečení počítačových sítí.

IT administrátor/ka

Je zodpovědný/á za provoz a údržbu IT infrastruktury a serverů (webserver, mailserver, firewall), zajišťuje zálohování, provoz a ochranu vnitřních sítí, udržuje HW a SW uživatelských stanic. Je odpovědný za za plynulý chod a technický rozvoj informačních systémů společnosti, navrhuje nová řešení.

Systémový administrátor/ka

Zodpovídá za bezporuchový a bezpečný provoz systému, má na starost detekci, identifikaci a rychlé odstranění problému, pravidelnou údržbu a rozvoj infrastruktury, monitoring funkčnosti infrastruktury, zálohování systému či databází, je odpovědný za vedení dokumentace k síťové a serverové infrastruktuře, pracuje se specializovanymi servery (web, databáze, aplikační servery).

Databázový administrátor/ka

Instalace, správa a údržba komplexních centralizovaných počítačových systémů, zákaznická podpora na druhé a třetí úrovni, zajišťující vývoj nových a stabilizaci stávajících řešení. Instalace a správa Oracle a DB2 databází, reorganizace databázových indexů, administrace práv a uživatelů.

Administrátor/ka systému SAP

Má na starosti správu a podporu informačního systému SAP, který pracuje nad databázemi, tedy nad velkým množstvím dat a je schopen s těmito daty pracovat – jedná se o rozhraní mezi uživatelem a daty.

SAP umožňuje vytváření, modifikování, hledání a mazání záznamů z firemní databáze (v praxi to znamená, že umožňuje například vytvořit novou fakturu, změnit počet zboží na skladě, vyhledat si celkovou sumu obratu dané firmy, změnit jméno vdané zaměstnankyně atd.) Systém SAP je nástroj, které spojuje firemní administrativu do jednoho systému, a tak je uživatel schopen číst data z účtárny a zároveň přistupovat ke skladovému hospodářství, aniž by pro to potřeboval další softwarové vybavení.

  • Příběh admistrátorky systému SAP

Bezpečnostní analytik/čka