Web

Webdesignér/ka, Webmaster/ka, Programátor webových aplikací, HTML kodér/ka (Webdeveloper/ka), Grafik/čka, Web copywriter/ka, Analytik/čka – Konzultant/ka, Marketingový specialista/ka na internet, Správce/kyně zpětných odkazů (Linkbuilder), Manažer/ka webových projektů, Redaktor/ka pro internet

Na tvorbě profesionálních webových stránek se podílí celé týmy složené z mnoha specialistů. Každý z nich má na starost některou z fází tvorby, výsledkem je prezentace, která se dobře používá, má příjemnou grafiku, je snadno vyhledatelná a přístupná všem uživatelům a slouží k užitku svému majiteli. Tato oblast zažívá už dnes obrovský boom a její budoucnost je růžová.

Webdesignér/ka

Navrhuje celkový design (vzhled) internetových prezentací a aplikací (například e-shopy). Podle požadavků klientů a na základě analýzy jejich potřeb vypracovává návrhy webových prezentací, které jsou graficky příjemné, přehledné, všem přístupné (např. handicapovým uživatelům), snadno ovladatelné a splňují technické standardy.

Požadavky: kreativní myšlení a přístup k práci, dobrá znalost SEO (search engine optimalisation) nadprůměrné grafické cítění, ilustrátorské schopnosti, znalost grafických editorů Photoshop či Fireworks a technologie Flash.

  • Webmasterová Dana Heráňová o webdesignu

Webmaster/ka

Má na starost správu webových stránek a jejich a aktualizaci. Udržuje stránky funkční, odpovídá na dotazy uživatelů, kteří se na webmastera mohou obracet v případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti. Stránky aktualizuje v již vytvořených šablonách buď přímo, nebo prostřednictvím systému pro správu obsahu, má právo upravovat strukturu webu. Někdy bývá webmaster zaměňován za webdesignéra, někteří webmasteři jsou zároveň i tvůrci webových prezentací, proto se liší i požadavky na něj.

Požadavky: základy jazyka HTML, grafických programů a celkově práce na PC/MAC, komunikativnost, pečlivost, orientace na internetu, samostatnost, zodpovědnost.

Programátor webových aplikací

Vytváří či přizpůsobuje webové aplikace, které jsou součástí řady webových prezentací. Mezi nejžádanější aplikace patří internetové obchody (e-shopy), diskusní fóra, aplikace pro e-learning, systémy pro správu obsahu prezentací (redakční systémy), které umožňují běžným uživatelům aktualizovat své webové prezentace, mailingové systémy (např. rozesílání novinek registrovaným uživatelům).

Aplikace by měla vycházet z detailní analýzy a měla by být vytvořena kvalifikovanými odborníky podle standardní metodiky pro vývoj softwaru, aby vytvořená aplikace byla efektivní, spolehlivá a jednoduchá pro správu. Programátor by měl myslet při vývoji i na budoucnost aplikace – její snadnou rozšiřitelnost podle požadavků uživatelů.

Programátoři mají být schopni využívat moderní technologie a aplikace: J2EE (Java 2 Enterprise Edition), web services, MySQL, PostgreSQL, PHP, XML, Apache, Flash aj. Samozřejmostí je logické myšlení, schopnost týmové práce.
Plaváček o programování pro web

HTML kodér/ka (Webdeveloper/ka)

Převádí návrh webdesignéra do HTML kódu tak, aby vytvořené stránky byly validní a přístupné.

Požadavky na kódera: výborná znalost XHTML a CSS, základy PHP (programovací jazyk pro tvorbu webových aplikací), javascriptu nebo dalšího programovacího jazyka, logické uvažování, pečlivost, schopnost pracovat samostatně i v týmu.
Plaváček o kódování

Grafik/čka

Vytváří grafiku pro webové prezentace v souladu s cíli webu – ikonky, reklamní bannery, upoutávky, které zaujmou uživatele a pomohou mu v orientaci na stránkách.

Mezi základní požadavky na grafiky patří velmi dobré znalosti editorů Adobe Photoshop a technologie Flash, kreativita a silné grafické cítění.

  • Plaváček o grafice na web

Web copywriter/ka

Web copywriter/ka má na starost psaní textů pro web tak, aby texty návštěvníky webu přesvědčily, zaujaly, prodaly nabízené služby či zboží, posílily značku, působily pozitivně na veřejnost. Psaní textů pro web je dnes často podceňované, v budoucnu bude ale velmi oceňovanou schopností.

Web copywriting vyžaduje stylistické schopnosti, schopnost vytvářet poutavé titulky a podtitulky, slogany, přirozenost a orientaci na potřeby uživatele – psaní pro web začíná pečlivou analýzou. Aby mohl copywriter napsat srozumitelný, přesvědčivý a obchodně účinný text, musí co nejlépe poznat potřeby zákazníka.

  • Adaptic o web copywritingu

Analytik/čka – Konzultant/ka

Věnuje se zpracovávání odborných analýz návštěvnosti a použitelnosti webu. Analytik zjišťuje, jak uživatelé web skutečně využívají, jaká jsou slabá místa webu, zabývá se také optimalizací pro vyhledávače, která zajistí snadné vyhledávání. Ze statistik dokáže rozpoznat, jaké stránky uživatele zmatou a třeba i donutí web opustit.

Na základě těchto analýz pak klientům navrhuje řešení (internetové strategie), které pomohou klientům se na internetu prosadit. Analytik musí mít vynikající znalosti o fungování internetu.
Symbio o analýzách a konzultacích

Marketingový specialista/ka na internet

Je zodpovědný za internetový marketing, návratnost investic, návštěvnost a obchodní úspěšnost webu. Má na starost propagaci webových stránek mnoha dříve netušenými způsoby a navrhuje další rozvoj webových stránek za účelem zvýšení návštěvnosti a zisku. Musí mít ucelený přehled o možnostech, které prostředí webu nabízí.

  • Symbio o internetovém marketingu

Správce/kyně zpětných odkazů (Linkbuilder)

Správci zpětných odkazů získávají pro weby kvalitní zpětné odkazy a pomáhají tak k lepšímu umístění webů ve vyhledávačích.

Požadavkem na tuto práci jsou dobré schopnosti vyhledávání na internetu, dobrá znalost některého z cizích jazyků – angličtina, němčina, italština, španělština.

Manažer/ka webových projektů

Řídí práci projektového týmu, věnuje se každodennímu kontaktu s klienty a má na starost komplexní péči o realizované projekty.

Projekt manažer by měl mít výborné komunikační schopnosti, profesionální vystupování, VŠ vzdělání, organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a schopnost rozhodovat.

Redaktor/ka pro internet

Zajišťuje obsah rubrik (například zpravodajství) na internetových stránkách tištěných či audiovizuálních médií. Zpracovává příspěvky a publikuje je v publikačním (redakčním) systému, spolupracuje s video a foto redaktory za účelem doplnění textových příspěvků o video a foto materiály.

Komunikuje se správcem software publikačního systému, případně navrhuje změny na zlepšení jeho fungování. Spoluzodpovídá za to, že obsah příspěvků nebude v rozporu s platnými právními předpisy, za objektivní přístup k událostem, za ověřování zdrojů informací a za dodržování principů novinářské etiky.

Požadavkem jsou výborné stylistické dovenosti, schopnost pracovat rychle a pod stresem, všeobecný přehled, základy novinářské práce a práce s digitální fototografií a ochota se učit pracovat s redakčními systémy.