Alexandra Huberová

Developer C++

Pracuje v mezinárodní firmě TietoEnator Czech s.r.o. jako programátorka v jazyce C++.

V oboru IT se pohybuje už přes 25 let, po studiu oboru systémové inženýrství našla uplatnění jako analytička, programátorka, školitelka, konzultantka či implementátorka IT.

„Práce mi mnohdy také přinesla uplatnění a rozvoj organizačních schopností, schopnost koordinovat týmovou práci.“

Její pracovní zkušenosti rozhodně neodpovídají zažité představě o nudné a osamocené práci programátora.

„Programování znamená nutnost spojení celkové obecné koncepce (návrh) s detailním a praktickým provedením (programové instrukce).“

Práce na programu pro ni nekončí jeho doladěním – Alexandra učí uživatele s programem také pracovat.

„Jako školitelka jsem si také rozvinula schopnost práce s lidmi, pochopení toho, jaké je to na druhé straně – u uživatelů IT.“

Díky rozmanitosti práce je Alexandra se svou volbou povolání spokojená. „Měla jsem a mám svou práci ráda – přinesla mi všestranný rozvoj ve více oblastech. Každá pozice rozvíjela jiný druh mých ženských dovedností – rozvíjela je vlastně v mužském prostředí “

Najít ve všem systém

Do mužského pracovního prostředí zapadla – nyní je jedinou programátorkou v kolektivu asi 40 mužů.

„Jsem na to zvyklá a nedělá mi to problém. Když člověk zapadne do správného místa v soukolí a má pocit že je tam správně, pak není nic těžké. Asi to bylo tak i u mě. Nemám pocit, že na té cestě bylo něco obzvláště těžké.“

„Systémový inženýr má být člověk, který je schopný ve všem, co dělá, najít a zlepšit systém.“

Její cesta do IT začala na gymnáziu, už tehdy – v době před boomem informačních a komunikačních technologií – věděla, že chce pracovat v IT oboru, ačkoli v její v rodině v IT nikdo nepracoval.

„Jako studentka jsem chodila na brigády na výpočetní středisko, kde jsem se zaučovala jako operátorka velkého sálového počítače.“

Po gymnáziu se rozhodla pro studium systémového inženýrství na ekonomické fakultě v Ostravě.

„V tomto studijním oboru bylo dost informací z oblasti IT, což mi umožnilo start v oboru. Studium ale není zaměřeno na výpočetní techniku jako jedinou možnost zaměstnání. Systémový inženýr má být člověk, který je schopný ve všem, co dělá, najít a zlepšit systém.“

Právě schopnost celkově si poradit s mnoha věcmi, najít tu systematičnost, zavedly Alexandru do IT.

Jak ovšem dodává, ještě jedna velmi důležitá „maličkost“ jí v cestě pomohla – její opravdový hluboký zájem o tento obor. Znalosti nabyté v ekonomických přemětech se jí hodily v programovací praxi.

Žena mezi mnoha muži

Při volbě svého povolání neřešila, že vstoupí do převážně mužského oboru. „Nikdy jsem se nechtěla tvářit, že jsem muž. Sama za sebe se cítím ženou s vysokým rozvojem ženské intuice a citlivosti, která jen vchází do mužského světa logiky a myšlení, aby ho poznala a dobře prozkoumala, a tím našla most mezi mužským světem myšlení a ženským světem cítění.“

„Studovala jsem v době totality, kdy obor nebyl ještě tak vyhraněně mužský jako teď, a bylo v něm mnoho místa pro uplatnění žen. Když jsem začínala pracovat, byl poměr mužů a žen mnohem vyrovnanější než je nyní,“ naráží Alexandra na fakt, že je jedinou ženou mezi programátory.

„V naší firmě převažují muži, ale necítím se tím nijak omezována, berou mě jako sobě rovného.“

To podle ní ale neznamená, že by se chovala jako muž. „Nikdy jsem se nechtěla tvářit, že jsem muž. Sama za sebe se cítím ženou s vysokým rozvojem ženské intuice a citlivosti, která jen vchází do mužského světa logiky a myšlení, aby ho poznala a dobře prozkoumala, a tím našla most mezi mužským světem myšlení a ženským světem cítění.“

Ve firmě, kde pracuje, zatím ženy působí na jiných pozicích než přímo programátorských – testují software, organizují, školí, komunikují se zákazníky a analyzují, starají se o ekonomiku a personalistiku.

Co mohou ženy v IT získat?

Ve své práci vidí Alexandra výhody – a nejen kvůli pružné pracovní době, která jí umožňuje dobře slaďovat pracovní a soukromé potřeby, ale zejména proto, že jí baví a naplňuje.

„Nevýhodou je tato práce jen pro člověka, který není pro ni ten správný typ, který ji nedělá s radostí a potěšením, ale třeba pro prestiž či pro peníze či z jiných pohnutek, které neodrážejí jeho vlastní vnitřní zájem. Ale toto platí v každém oboru.“

Ostatním ženám doporučuje nebát se vstoupit do mužského světa IT a poznat ho. „Myslím, že muži si to přejí.“

„Můžete se tím naučit lépe řídit své ženské přednosti jako je cítění a intuice. Někdy se mohou vymknout a vyvolat silnou bouři a pak je moc dobré umět použít mužskou polaritu, která svým způsobem říká: nebude tak zle, prozkoumáme to, promyslíme a najdeme cestu.“

{listopad 2007}