Eva Quaiserová

Java Developer

Pracuje v IBM od roku 2004 jako programátorka specializovaná na Javu. Její práce nespočívá jen v programování či testování funkčnosti, ale i ve spolupráci s kolegy v týmu, v komunikaci se zákazníkem i subdodavateli nebo s partnerskými firmami.

„Zajišťuji podporu jednomu nebo více projektům, na kterých jsem spolupracovala. Podporou se při mé práci rozumí to, že jsem na telefonu, a pokud se zákazníkovi, kterého mám na starosti, něco porouchá, musím najít příčinu a vytvořit opravný patch. Příčinu poruchy mohu zjistit buď přes připojení k zákazníkovi, nebo přímo u něj.“
Rozhodující je důvěra

Kromě podpory pracuje na nových projektech, při jejichž realizaci se často setkává s novými zákazníky.

„Svým jednáním si u nich musíte vybudovat důvěru a uznání. Práve důvěra je při mé práci důležitá. Když člověk neodevzdává kvalitní práci, pošle například zákazníkovi opravný patch, který nic neopraví, ztratí důvěru a zákazník pak nebude příznivě naladěn pro nějaká další rozširování softwaru.“

Na projektech se pracuje v týmu ať v rámci firmy, nebo ve spolupráci s další firmou, a proto je důležité získat důvěru také kolegů ze své firmy i z partnerské.

„Myslím, že v tom počátečním stavu důvěry máme jako ženy pořád ještě trochu nevýhodu, že se ostatní na ženy zpočátku dívají trochu skepticky, ale opravdu jen na začátku. Když se řeší nějaký problém, a já ho rozlousknu, tak se na mě všichni hned dívají jinak.“

V její práci je kromě spolehlivosti také důležitá pečlivost. „A v tom jsme my ženy dobré,“ domnívá se.

Bavilo mě programovat

Původně chtěla být Eva bioložkou jako její rodiče. Jenže více než biologie a chemie jí začala na gymnáziu bavit matematika a hlavně informační technika, jak se tehdy předmět jmenoval.

„Začalo se mi líbit přimět počítač, aby něco vypočítal nebo nakreslil. A také mě bavilo v tomhle klučičím předmětu kluky převálcovat. Dokonce jsem jim dělala i domácí úkoly.“

„Je asi těžké zjistit, na co přesně máte nadání, když ale budete dělat to, co vás baví, nemůžete se splést.“

„Je asi těžké zjistit, na co přesně máte nadání, když ale budete dělat to, co vás baví, nemůžete se splést. Já jsem si řekla, že programovat by mne bavilo a podle toho si vybrala i vysokou školu.“

Stereotypy ale zafungovaly a Eva si i přes svůj velký zájem o informatiku nevěřila natolik, aby ji šla studovat přímo.

„’Vždyť to je spíš povolání pro kluky,‘ říkala jsem si a šla na plzeňskou Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity, která umožňovala nevybrat si hned konkrétní specializace – vybrali jsme si ji až po dvou letech, kdy už mi bylo jasné, že na práci v IT mám vlohy a že je to povolání, které mě bude bavit i naplňovat.“

Studium jí bavilo a uměla si představit, že se jí probírané učivo bude v budoucí práci hodit. „Vlastně jsem se pak už těšila, že si to jednou vyzkouším ve skutečnosti.“

„Oblast IT je natolik různorodá, že můžete vynikat v jedné oblasti, zatímco jiná pro vás zůstane záhadou.“

Po ukončení školy pracovala dva roky v menší počítačové firmě, která na jednom projektu spolupracovala s IBM. „Dostala jsem pak rovnou od IBM nabídku, kterou jsem přijala.“

Hlavní je podle ní nevzdávat se při prvních neúspěších. „Oblast IT je natolik různorodá, že můžete vynikat v jedné oblasti, zatímco jiná pro vás zůstane záhadou. Kdo umí výborně navrhovat hardware a zabývá se tou elektronickou stránkou počítačů, nemusí být dobrý programátor a naopak.“

Odvaha vyjít z davu

Vstoupit do IT podle ní vyžaduje od dívek a žen hodně odvahy. „Trhnout se z davu holek. Člověk má strach, že když vybočí, že to nezvládne.“

Za svou odvahu je odměněna – dělá práci, která jí baví, a sklízí obdiv za to, že uspěla v oboru pro ženy netradičním.

„Nejvíce se mi líbí, že za sebou vidím výsledky. A také, že práce je rozmanitá, mám možnost pracovat na různých projektech. Spousta programátorů, co znám a pracují jinde, odcházejí, protože pořád dělají to samé a nerozvíjejí se.“

„Když řeknu, co je mým povoláním, je většina lidí překvapená a vyptávají se. Pravdou je, že mi to do dneška lichotí, a jsem vážně hrdá, že jsem to zvládla.“

{březen 2007}