Grace Hopper

Grace Hopper (1906–1992) byla jednou z nejvýznamnějších počítačových programátorů pionýrské éry výpočetní techniky, neboť je autorkou prvního kompilátoru pro programovací jazyk.

Narodila se jako Grace Brewster Murray v New York City 9. prosince 1906. Dosáhla hodnosti bakaláře z matematiky a fyziky na Vassar College v roce 1928, později na Yale titulu magistr (1930) a na Vassar College jako první žena získala doktorát z matematiky (1934).

V roce 1930 se provdala za profesora angličtiny Vincenta Foresta Hoppera a v roce 1931 začala učit na Vassar College matematiku. V roce 1943 vstoupila do programu Navy WAVES (zkratka pro „ženy přijaté k dobrovolné službě“), kde byla posléze povýšena na poručíka pro plnění úkolů v rámci projektu výzkumu počítačů na Harvardské univerzitě.

Na Harvardu se Hopper zapojila do konstrukce počítače amerického námořnictva Harvard Mark I, na němž se podílela finančně společnost IBM. Později pracovala na vývoji počítače Mark II.

Hopper se stala jedním z prvních programátorů (a programátorek), a zahájila tak svou dlouhou kariéru na poli programování.

V roce 1949 začala pracovat v Eckert-Mauchly Corporation (společnost, kterou založili tvůrci prvního počítače ENIACu J. Presper Eckert a John Mauchly, byla převzata firmou Remington-Rand Corporation a později Sperry-Rand Corporation), kde při práci na vývoji počítače UNIVAC I. v roce 1952 vyvinula první překladač (nazývaný také kompilátor z anglického compiler), což je program, překládající algoritmus zapsaný ve vyšším programovacím jazyce do jazyka strojového (nebo také do strojového kódu). Její objev vedl k vytvoření programovacího jazyka COBOL.

V 70. letech se zasadila o zavedení standardů pro testování počítačových systémů a komponent, což později vedlo ke sbližování programovacích jazyků jednotlivých výrobců počítačů.

Hopper je kromě programování také vzpomínána v souvislosti se zavedením výrazu „bug“ (počítačová chyba) do výpočetní techniky. Výraz „bug“ použila, když Mark II špatně fungoval a Hopper zjistila, že jeden z elektromechanických přepínačů je ucpaný, protože v něm uvízla můra.

Hopper ji odstranila ji a suše poznamenala, že našla v počítači „hmyz“ (bug). Ačkoli použití termínu „bug“ k vyjádření technické závady se datuje od 19. století, na Hopper je považována za první, kdo začal používat výraz bug v přeneseném smyslu pro počítačovou chybu.

Ačkoli po 2. světové válce rezignovala na svůj vojenský post, zůstala aktivní v námořních reservách (United States Navy). V roce 1966 odešla Hopper do důchodu v hodnosti velitel, v roce 1967 byla povolána zpět do služby, definitivně námořnictvo opustila v roce 1986 v hodnosti kontraadmirála jako nejstarší příslušník a také jako jediná žena, které této hodnosti dosáhla.

V roce 1991 byla vyznamenána National Medal of Technology za průkopnickou práci a výsledky ve vývoji počítačových programovacích jazyků, které zjednodušily počítačovou technologii a otevřely dveře významně širšímu okruhu univerzálních uživatelů. Byla první ženou, která obdržela toto vyznamenání jako jednotlivec.

S jejím jménem je spojena řada ocenění v počítačových vědách a odborná konference „Grace Hopper Celebration Of Women In Computing“, kterou v roce 1994 založila informatička Anita Borg, a na které se každoročně scházejí a diskutují nejen o technických otázkách IT profesionálky.

Hopper zemřela 1. ledna 1992 a byla pohřbena na Arlington National Cemetery v Arlingtonu ve Virginii, se všemi námořními poctami.