Jitka Pížová

OIS Dedicated Pull Manager

Pracuje v IBM od září 2004, nyní na pozici projektové manažerky OIS – oddělení, které zajišťuje pro zákazníky infrastrukturu, což je stručně řečeno hardwarové a softwarové vybavení.

„Jako projektová manažerka jsem zodpovědná za projekty. Mezi mé úkoly například patří koordinace přesunu práce ze zahraniční do Brna, zabývat i optimalizací práce a pracovních postupů na projektech a zefektivňováním poskytovaných služeb.“

Její práce není rutinní a má příležitost zabývat se novými projekty a úkoly.

„Vlastní přínos a aktivita se cení, takže můžete také ovlivnit způsob, jakým některou činnost děláte.“

Rychlý pracovní postup

Pobočka IBM v Brně se neustále rozšiřuje a mladým lidem umožňuje rychlý pracovní postup, Jitka Pížová se dostala na současnou pozici z pozice teamleadera.

„Jako teamleader jsem byla zodpovědná za kvalitu poskytovaných služeb za celý tým, za distribuci informací směřujících od manažera popřípadě od jiných lidí mimo tým, za uvedení nováčků do týmu.“

Netechnických pozic je i v IT poměrně dost, a tak je třeba odložit zábrany při vstupu do tohoto odvětví.

Přála bych ženám, aby se nebály překročit bariéry všeobecných, často mylných, představ o vybraném oboru.

Její současná ani budoucí pozice není vyloženě technická. „Netechnických pozic je i v IT poměrně dost, a tak je třeba odložit zábrany při vstupu do tohoto odvětví.“

Za hlavní výhodu IT oboru považuje jeho dynamiku.

„Stále se objevují nové poznatky, aplikace, nástroje a postupy, které se zde uplatňují. S tím také souvisí různorodost práce a nové příležitosti, které dynamický vývoj přináší.“

Na práci v IBM oceňuje otevřenost komunikace v týmu. „Vede k přátelskému prostředí a příjemné atmosféře.“

Využitá šance v IT

Pro IT se rozhodla v okamžiku přijetí do IBM. „Měla jsem čerstvě ukončená studia na Vysoké škole ekonomické v Praze (Fakulta národohospodářská, obor Hospodářská politika) a nehledala jsem žádný konkrétní obor. Dostala jsem šanci v IT, tak jsem se rozhodla ji využít.“

O pozici v IBM se ucházela na základě inzerátu v MF Dnes, ve kterém IBM hledala pracovníky na celou řadu pozic.

„Většina z nich byla technická, což by mělo normálně za následek, že bych takový inzerát přešla, ale dvě věci mě zaujaly. Za prvé věta, v níž se IBM obracela přímo na ženy, a za druhé informace, že se hledají pracovníci nejen pro IBM, ale i pro její partnerské firmy.“

Jitka proto doufala, že pokud ji nepřijme IBM, může zaujmout při přijímacím řízení jinou, s IBM spolupracující, společnost, ve které by mohla najít uplatnění.

Výběrové řízení bylo poměrně rychlé.

„Ve čtvrtek jsem absolvovala testy a pohovory, další týden mi byl sdělen zájem ze strany IBM o uzavření smlouvy se mnou a za 10 dnů od přijímacího řízení jsem již nastupovala do nově vznikajícího OIS oddělení.“

Po nástupu do IT firmy nezaznamenala žádné bariéry kvůli tomu, že je žena, navíc s netechnickým vzděláním. Proto by ženám doporučovala větší odvahu při hledání pracovního místa nebo při rozhodování se o budoucím vzdělání.

„Přála bych jim, aby se nebály dávat si vyšší cíle a ambice, než které jim předurčuje například prvotní zaměření jimi absolvovaného vzdělání, a nebály se překročit bariéry všeobecných, často mylných, představ o vybraném oboru.“

(březen 2007)