Ada Lovelace

Jednou z nejpozoruhodnějších postav počítačové historie je Ada Lovelace (1815–1852), dcera slavného anglického básníka Lorda Byrona, která se podílela na vývoji předchůdce dnešních počítačů a která je považována za historicky první programátorku vůbec.

Augusta Ada se narodila 10. prosince 1815 v Londýně z krátkého a nešťastného manželství romantického bouřliváka Lorda Byrona, který se oženil s Annabellou Millbanke v roce 1815 a ještě v témže roce – měsíc po narození dcery od rodiny odešel.

Adina matka z obavy, že její dcera zdědila divokou povahu svého otce a ve snaze potlačit jakékoli básnické sklony, nechala Adu vzdělávat v matematice, která ji samotnou zajímala. Tato volba se ukázala jako správná – u Ady se matematické nadání projevilo už útlém věku, později v matematice vynikala. V době, ve které žila, mohly ženy studovat pouze neformálně. Ada však měla štěstí, když v 18 letech navštívila přednášku anglického matematika Charlese Babbage, na které představil stroj nazvaný Difference Engine, který prováděl matematické výpočty.

Následující rok se provdala za Williama Kinga, budoucího lorda z Lovelace. O dva roky později, již jako komtesa Ada Lovelace, si začala s Babbagem dopisovat a díky této korespondenci rozvíjela své matematické schopnosti.

V roce 1844 se nabídla, že přeloží pro Babbage článek o Difference Engine napsaný v italštině. Její práce, ve které naprosto dokonale popsala fungování tohoto stroje, udělala na Babbage dojem, a proto ji požádal, aby k překladu připojila svůj vlastní komentář. Ada této nabídky využila a její poznámky, které byly třikrát delší než samotný článek, jí zajistily spolupráci s tímto slavným matematikem.

Ada začala s Babbagem pracovat na vývoji pokročilejšího počítacího stroje nazvaného Analytical Engine, který je považován za předchůdce moderních počítačů. Tento stroj měl provádět výpočty za pomoci děrovacích štítků, které obsahovaly instrukce, paměťové jednotky a dalších komponentů, které obsahují dnešní počítač.

V mnoha směrech si Ada uvědomovala potenciál „počítacího stroje“ více než jeho duchovní otec. Její poznámky obsahují instrukce, podle kterých měl stroj řešit složitější matematické operace. Ada je autorkou programu, podle kterého měl stroj vypočítat tzv. Bernoulliho řadu čísel. Za tento významný počin bývá považována za prvního počítačového programátora vůbec.

Na její počest byl v 70. letech pojmenován programovací jazyk ADA.

V soukromém životě Ada Lovelace tolik štěstí neměla. Po otci nezdědila jen výjimečnou inteligenci, ale i jeho duševní nevyrovnanost. Od dospívání trpěla záhadnou chronickou nemocí, která mohla být psychosomatická. Ve 14 letech po silných záchvatech zůstala téměř tři roky neschopna chůze. V dospělosti měla problémy s dýcháním a jídlem. Předepsané léky včetně návykových drog jako heroin a morfin způsobily, že trpěla halucinacemi. Když se zbavila jedné závislosti, propadla další – sázení na dostihy, kvůli kterým nahromadila značné dluhy.

Osudnou se jí stala rakovina dělohy. Ada zemřela ve stejném věku jako její otec, kterého nikdy neviděla, ve 36 letech dne 27. listopadu 1852. Zanechala po sobě dva syny a jednu dceru, lady Anne Bluntovou, která je známá jako spoluzakladatelka chovu arabských koní v Evropě.