Zkus IT

Vítejte na stránkách Zkus IT, na kterých se dozvíte, že dívky a ženy se nemusejí bát informačních technologií, a proč je žádoucí, aby do oboru IT vstoupily.

„Kde společenské podmínky umožňují diverzitu a kde jsou ženy považovány za schopné věnovat se informatice, jsou ženy v oborech spojených s informačními technologiemi vidět a jsou v nich aktivní.“

A Cultural Perspective on Gender Diversity in Computing
Blum, Frieze, Hazzan, Dias, 2004

Stránky vznikly v letech 2006–2008 a v nejbližší době budou obnoveny ve své původní podobě, stay tuned!