Zkus IT

Motto: „Kde společenské podmínky umožňují diverzitu a kde jsou ženy považovány za schopné věnovat se informatice, jsou ženy v oborech spojených s informačními technologiemi vidět a jsou v nich aktivní.“

A Cultural Perspective on Gender Diversity in Computing (Blum, Frieze, Hazzan, Dias, 2004)

Zkus IT

Stránky Zkus IT jsem založila v roce 2006, když jsem pracovala na své doktorandské práci na téma zastoupení žen v oboru informačních technologií v České republice pod vedením Jiřiny Šiklové na katedře sociologie Filosofické fakulty UK. V té době pracovalo v oboru IT necelých 15 procent žen, což mi přišlo škoda, protože tento obor nabízí rozmanitou a jistou práci a dobré platové podmínky.

Po 17 letech mohu s lítostí konstatovat, že ke změně k lepšímu nedošlo. Stránky jsem se rozhodla zachovat v podobě, ve které vznikly, a doufám, že i tak mohou dívky a ženy ke vstupu do IT motivovat.

Markéta Bernatt-Reszczyńská (dříve Kristová)

Zdroje, výzkumy, kampaně

Fakt, že se ženy vyhýbají počítačům a moderním technologiím, neunikl pozornosti sociologů. Zejména ve Spojených státech a Velké Británii vzniklo od počátku 80. let minulého století na téma „ženy a počítače“ mnoho odborných studií a vedla se řada výzkumů, zkoumajících odlišnosti v přístupu mužů a žen k technologiím a jejich vliv na celou společnost.

Ženy v historii IT

Ačkoli se to zdá být překvapivé, u počátků počítačů stály také ženy, které však z historie zmizely, a počítačové technologie byly spojovány od počátku výhradně s muži. Na této stráce si můžete přečíst příběhy pěti významných žen v historii počítačových oborů – Angličanky Ady Lovelace, Američanek Grace Hopper, Kathleen McNulty a Anity Borg a české docentky Zdeny Rábové z brněnského VUT, která se podílela na vytvoření a vývoji samostatného počítačového oboru v České republice (resp. ČSSR).

Hello World!

Stránky Zkus IT jsem založila v roce 2006, když jsem pracovala na své doktorandské práci na téma zastoupení žen v oboru informačních technologií v České republice pod vedením Jiřiny Šiklové na katedře sociologie Filosofické fakulty UK.